Aanmelden als lid


U kunt zich aanmelden als lid van de HKV bij de ledenadministrateur Eelco Graafsma:

Indien u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan: Dhr/Mevr., voorletters en naam, straat + huisnummer + evt. toevoegingen, postcode, woonplaats, telefoonnummer en - indien van toepassing - e-mailadres.
Vermeld tevens het soort lidmaatschap:
Als de mail om beveiligingsredenen niet werkt, probeert u het dan aub per telefoon!

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding. Voor meer informatie over de HKV kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Belangrijk bericht voor degenen die zich hebben aangemeld via het eerder op deze pagina beschikbare formulier en nog niets gehoord hebben: meldt u zich a.u.b. opnieuw aan op de hierboven vermelde wijze. Het formulier bleek in combinatie met bepaalde beveiligingsinstellingen op uw computer niet te werken, zonder foutmelding.


Home

©2012 Historische Kring Velsen

_