Bestuur


Het bestuur van de kring bestaat uit:

Dhr. J.J.G. Buijsman (voorzitter)
Dhr. A.J. Spekking (secretaris)
Dhr. H.J. Timmers (penningmeester)
Mevr. K. de Ruijter (bestuurslid)
Dhr. W.G. Sellen (bestuurslid)

Dhr. W.J. Bosman (adviseur)

Overzicht functies, taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden HKV

Secretariaat:

Historische Kring Velsen
p/a Dhr. A.J. Spekking
Boterkamp 3
1991 DB Velserbroek
Tel: 023 537 63 02
Mob: 06 14 83 16 44
E mail: secretariaat@historischekringvelsen.nl

Ledenadministratie:

Dhr. E. Graafsma
Driehuizerkerkweg 68
1985 EM Driehuis
Tel. 0255-511709
E-mail: graafsma@quicknet.nl

Contributiebetaling:

Bankrekeningnummer: NL09 RABO 0383 6242 23 - t.n.v. Historische Kring Velsen, o.v.v. uw Lid-nummer

Overzicht functies, taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden HKV (Volgens bestuursbesluit 21 juli 2011 Kenmerk: 20111321):

John Buijsman: Alex Spekking: Wim Sellen: Karina de Ruijter Henk Timmers:


Home

©2014 Historische Kring Velsen