Collecties


De werkgroep collecties is een werkgroep, die net opgestart is. Doelstelling is om de collectie van de Historische Kring Velsen te inventariseren en te registreren en zoveel mogelijk te doem opnemen in het archief van de HKV bij het Noord-Hollandsch Archief.

Indien U of iemand in uw kennissenkring in het bezit is van prenten, kaarten of documenten die betrekking hebben op Velsen en omgeving en daar afstand van wilt doen, neem dan contact op met het secretariaat. secretariaat@historischekringvelsen.nl

Wanneer u wilt toetreden tot de werkgroep kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van de bestuursleden van de Historische Kring Velsen. Ook kunt u op een ledenvergadering inlichtingen vragen over de activiteiten.

Gevraagd wordt: enthousiasme voor de lokale geschiedenis van Velsen, en enige kennis over inventarisatie.


Home

©2000-2013 Historische Kring Velsen