Foto's van vroeger


Onder de noemer foto's van vroeger willen we foto's van Velsen van weleer uit privebezit met een bijbehorend verhaal ter beschikking stellen. Heeft u zelf een of meer foto's met een verhaal? Neem dan contact op met de webmaster!

De foto's mogen niet gebruikt worden zonder toestemming vooraf van de redactie en eigenaar/eigenaren.

Het al dan niet plaatsen van foto's en teksten - al dan niet aangepast door de websiteredactie - is ter beoordeling van de websiteredactie.

Beschikbaar zijn:


Home

©2003-2013 Historische Kring Velsen