Monumenten


De werkgroep monumenten is een werkgroep, die vanuit de doelstelling van de Historische Kring Velsen opereert: het bevorderen en/of meewerken aan de instandhouding van historische objecten en waarden in de gemeente Velsen. Hierbij is het uitgangspunt en criterium de waarde en de betekenis van de lokale geschiedenis voor de samenleving. Namens het bestuur van de Kring kan bij de overheid een zienswijze worden gegeven wanneer behoud of duurzaam beheer in gevaar dreigt te komen. De werkgroep komt op geregelde tijden bijeen om de bestemmingsplannen te toetsen of plotseling ontstane situaties te bespreken.

Wanneer u wilt toetreden tot de werkgroep kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van de bestuursleden van de Historische Kring Velsen. Ook kunt u op een ledenvergadering inlichtingen vragen over de activiteiten.

Gevraagd wordt: enthousiasme voor de lokale geschiedenis van Velsen, aanwezig in de cultuurlandschappen, infrastructuur, buitenplaatsen en gebouwen en ook in de rijke archeologische geschiedenis onder de grond.


Home

©2000-2011 Historische Kring Velsen