Nieuws

NB In oudere nieuwsartikelen zijn links naar andere websites niet meer per se actueel!


Index

Nieuws uit 2005-2009

Nieuws uit 2000-2004


Index

2013

2012

2011

2010


HKV fiets mee met Rabobank Sponsorfietstocht

Velserbroek, 3 juli 2013 - Rabobank Velsen en Omstreken organiseert voor de tweede keer, op zondag 15 september 2013, de Rabobank Sponsorfietstocht. Verenigingen en stichtingen die klant zijn van de bank, kunnen tijdens deze sponsorfietstocht maximaal € 300 bij elkaar fietsen voor de clubkas. De tocht is ongeveer 30 kilometer lang en voert langs allerlei mooie plekken in het werkgebied van de bank.

Het idee - Met de sponsorfietstocht willen wij het bijzonder actieve verenigingsleven in onze regio ondersteunen. Wij kunnen alle verenigingen en stichtingen in ons marktgebied helaas niet allemaal individueel sponsoren. Toch willen wij iets voor u betekenen. Want ook verenigingen en stichtingen hebben een gezonde financiële basis nodig. Met de sponsorfietstocht bieden wij u de mogelijkheid om op een eenvoudige en sportieve manier een financiële bijdrage te verdienen. De sponsorfietstocht vervangt de mogelijkheid van individuele advertentiebijdragen en kleine sponsoraanvragen.

Voor wie? De Rabobank Sponsorfietstocht is bedoeld voor verenigingen, stichtingen of maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk, met een overwegend recreatief karakter. Zij moeten klant zijn van Rabobank Velsen en Omstreken en zowel de vereniging als de doelgroep moeten gevestigd zijn binnen Velsen en omstreken (het werkgebied van de bank). Per vereniging of stichting kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen uitsluitend deelnemen (zelfstandig fietsen) onder begeleiding van een volwassene. Voor elke fietser die de tocht voltooit, maakt de bank € 15,- over naar de clubkas. De maximum sponsorbijdrage kan voor u dus oplopen tot € 300

Start en finish - Deelnemers kunnen starten bij L.T.C. De Heerenduinen in IJmuiden of bij T.V. Spaarndam in Spaarndam. Rabobank Velsen en Omstreken is sponsor van beide tennisverenigingen. Wij stellen het bijzonder op prijs dat zij ook dit jaar hebben aangeboden ons te helpen bij de organisatie van de sponsorfietstocht. Een mooi voorbeeld van hoe je samen meer kunt bereiken. Daar waar gestart wordt, moet ook worden gefinisht. Starten kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Finishen kan tot uiterlijk 15.00 uur. Langs de route bevinden zich stempelposten waar iets gedronken kan worden, een sanitaire stop kan worden gemaakt en de banden kunnen worden opgepompt of geplakt. De route plaatsen wij in september op onze website.

Inschrijven - Verenigingen en stichtingen kunnen zich inschrijven voor de sponsorfietstocht via de website van Rabobank Velsen en Omstreken. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2013. De inschrijving sluit uit veiligheidsoverweging als een maximum van 1.500 deelnemers is bereikt. U kunt dus niet al lid zich aanmelden bij de Rabobank.

Geeft u zich aub op bij het secretariaat van de Historische Kring Velsen. secretariaat@historischekringvelsen.nl Wij regelen het verder.

Terug naar de nieuwsindex


Topvondsten - 60 jaar amateurarcheologie in Kennemerland

Haarlem Ter ere van het 60-jarig jubileum van de amateurarcheologie in Kennemerland hebben amateurarcheologen van de archeologische werkgroep Haarlem, Beverwijk-Heemskerk en Velsen een tentoonstelling samengesteld. Zij geven een overzicht van de belangrijkste vondsten die zij de afgelopen jaren hebben gedaan.

In de tentoonstelling zijn vondsten te zien van de de opgravingen van kasteel Huis ter Kleef (Haarlem) het romeinse fort Velsen en een middeleeuwse woontoren in Beverwijk. Maar ook unieke vondsten als de oudste boemerang van Nederland hebben een plek in de tentoonstelling. En een aantal leden van de werkgroepen vertelt over hun mooiste vondst.

De tentoonstelling is tot en met 21 april 2013 in het archeologisch museum te bezoeken. De toegang is gratis.

Meer informatie: http://www.archeologischmuseumhaarlem.nl/wisseltentoonstellingkrom.html

Terug naar de nieuwsindex


Stillevens van 17e en 21e eeuw op Buitenplaats Beeckestijn

Velsen, 20 januari 2013 - Op de Buitenplaats Beeckestijn, waar het in de tuinen heerlijk wandelen is, wordt op zondagmiddag 20 januari 2013 een tentoonstelling in het huis geopend met stillevens uit de Gouden Eeuw naast werk van nu. Een combinatie van geschilderde stillevens en fotografie, klassiek en modern, passend bij de cultuurhistorie van deze Hollandse buitenplaats. De tentoonstelling loopt tot 17 maart 2013.

De tentoonstelling toont werk van Blommers / Schumm, Rob Birza, Pieter Boel (1622 – 1674), Maarten Boelema (1611-1644), Elias van den Broeck (1649/50 – 1708), Jacques de Claeuw (1623 – 1694), Edwin Deen, Elspeth Diederix, Ger van Elk, Jacob Gillig (1636-1701), Jan Davidsz de Heem (1606 – 1684), Matthijs Immink/ Nathalie Faber, Richard Kuiper, Krista van der Niet, Scheltens & Abbenes, Frans Snijders (1579 – 1657), Nienke Sybrandy, Michael Raedecker, Diana Scherer.

Curator Nathalie Faber nodigt u van harte uit voor de opening. Sinds november 2012 is zij directeur van Stichting Beeckestijn. De opneing vindt plaats op zondag 20 januari, 15:00 – 17:00 uur op Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134, 1981 LD Velsen-Zuid.

Terug naar de nieuwsindex


Tweede Velisena in 2012!

Velserbroek, 12 november 2012 - Na het jubileumnummer eerder dit jaar is de reguliere versie van het jaarboek Velisena Velsen in historisch perspectief van de Historische Kring Velsen weer verschenen. De 21ste jaargang biedt de lezer drie rijk geïllustreerde artikelen over uiteenlopende en boeiende onderwerpen uit de geschiedenis van Velsen.


De voorkant van het 2012-nummer van Velisena

Jan Morren, lid van de vereniging, heeft zijn eerste artikel gewijd aan een hotel in Wijkeroog, het latere Velsen-Noord. Hotel Appeldoorn vormde sinds 1867 voor velen op reis in Noord-Holland een welkom rustpunt in een nog niet zo'n jachtige tijd, zoals wij die nu beleven. Het hotel lag net ten noorden van het Noordzeekanaal, dicht bij de brug over het in 1876 geopende kanaal. Latere eigenaren exploiteerden naast het hotel de Stalhouderij J. van Gameren.

In zijn tweede artikel belicht Jan Morren de persoon van Pieter Vermeulen (1843-1922), onderwijspionier op De Heide en stichter van de eerste protestants-christelijke lagere school in Velsen. Pieter trok zich het lot aan van de vele gezinnen, die zich veelal in schamele behuizingen vestigden op De Heide en van wie de vaders een karig loon verdienden tijdens de aanleg van het Noordzeekanaal. Het is een verdienste van de auteur te noemen, dat hij de resultaten van zijn onderzoek naar de persoon Pieter Vermeulen en zijn werk op papier heeft gezet. Immers in eerdere publicaties over de lokale geschiedenis van Velsen is weinig aandacht besteed aan Pieter Vermeulen.

Het derde en laatste artikel komt voort uit de herinneringen van Piet J. Kroonenberg, voormalig kampleider van een buitencentrum voor Amsterdamse padvinders. Dit buitencentrum lag aanvankelijk in het bosgebied van de Heerenduinen ten zuiden van IJmuiden en werd ten behoeve van de aanleg van de begraafplaats Duinhof verplaatst naar het westen, nabij de nu verdwenen bunker ‘De Moriaan’. Wie in Velsen weet nog dat de op het buitencentrum gehouden padvinders-kampen in de jaren 1953 tot 1963 scholing en vertier boden aan vele Amsterdammertjes en groepen uit o.a. Engeland en Canada? Wellicht is even onbekend, dat de familie Van Tuyll van Serooskerken, wonende op de buitenplaats Waterland, het terrein al die jaren voor de padvinders beschikbaar stelde voor het luttele bedrag van een gulden per jaar.

Met deze artikelen zijn enkele opmerkelijke facetten uit de lokale geschiedenis van Velsen aan de vergetelheid zijn ontrukt.

Het fraai vormgegeven jaarboek is voor € 9,95 te koop bij de boekhandels in Velsen en bij de Bibliotheek Velsen in IJmuiden.

Terug naar de nieuwsindex


HKV nam deel aan RABO-fietstocht

Driehuis, 23 september 2012 - RABObank Velsen en Omstreken organiseerde op zondag 23 september een sponsorfietstocht voor verenigingen in haar werkgebied die bij de RABO bank bankieren, met als doel om tijdens deze sponsorfietstocht geld bij elkaar te fietsen voor de clubkas. De eerste 20 fietsers per vereniging verdienden tijdens een 30 kilometer lange fietstocht per persoon € 15,00 voor hun clubkas, met dus een mogelijke maximale opbrengst van € 300,00 per vereniging.
Leden van Historische Kring Velsen kwamen die dag om ca. 11.00 uur bijeen bij het startpunt te IJmuiden: Tennispark De Heerenduinen. Daar werd later ook gefinisht. De tocht voerde door alle dorpskernen in het Werkgebied van RABObank Velsen. Zo werden achtereenvolgens IJmuiden, Driehuis, Spaarndam, Spaarnwoude, Santpoort-Noord en Zuid aangedaan, om vervolgens weer via Nationaal Park Zuid-Kennemerland om ca. 14.00 uur terug te komen bij het startpunt. Het weer was goed, en de stemming opperbest. De fietstocht heeft er voor de HKV leden toe bijgedragen elkaar beter, maar ook eens op een andere manier, te leren kennen.
De verzorging en het entertainment onderweg waren door de RABO-bank uitstekend geregeld. Alle hulde dus aan hen als organisator van dit evenement. Deelnemers namens HKV waren, Ineke en Hans Bolland, Marga en Ronald Rustemeijer, John van der Pol, Angèle van Donselaar, Monique en John Buijsman, Eelco Graafsma. Zij verdienden voor de HKV clubkas 9 x € 15,00, dus € 135,00 in totaal. Allen hartelijk dank voor deelname aan dit leuke evenement!
(Eelco Graafsma)

Terug naar de nieuwsindex


Lezing in het kader van Nederland Leest

Driehuis, 22 september 2012 - De maand november 2012 staat in het teken van Nederland Leest, waarbij ieder lid van een bibliotheek een beroemd boek ontvangt dat opnieuw in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar valt de eer te beurt aan De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans, dat zich afspeelt in WO2 en draait om een dubbelganger in het verzet.
Op 14 november 2012 organiseert Bibliotheek Velsen in zijn vestiging aan het Dudokplein te IJmuiden, in samenwerking met Historische Kring Velsen een avond waarbij de film "Als twee druppels water" centraal zal staan. Het is de verfilming in zwart-wit van eerder genoemd boek. Deze film wordt geroemd om de sfeer- en straatbeelden uit de jaren ’50.
Daar veel straten rond de Centrale Bibliotheek vernoemd zijn naar Velsense verzetslieden, zal de film voorafgegaan worden door een lezing door Guus Hartendorf, auteur van het in 2005 mede door HKV uitgegeven boekje Eén Koers, Eén Strijd, De Vrijheid. (Velsense verzetslieden geëerd met straatnamen). De lezing zal toegespitst zijn op het relaas over de oorlogsbelevenissen van Aart Albert Homburg (omgekomen op 01.04.1945), aangezien er een aantal overeenkomsten zijn tussen hem en de hoofdrolspeler in de aansluitende filmvertoning van De donkere kamer van Damokles. De avond begint om 19.30 uur.
Let op: inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk. Dit kan bij de balie van de bibliotheek, telefonisch bij de bibliotheek (0255-525353) of via
internet.

Terug naar de nieuwsindex


HET GROOTSE verkleind

Santpoort, 9 september 2012 - In het kader van het Jaar van de Hostorische Buitenplaats 2012 is er van zondag 9 t/m zondag 30 september 2012 een expositie in museum Beeckestijn te zien onder de naam "HET GROOTSE verkleind". Hier zijn 34 maquettes te zien van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, waaronder vier uit Velsen, namelijk Spaarnberg, Velserend, Huis te Spijk en Velseroogh. De laatste lag ter hoogte van het Marktplein in IJmuiden. Eerder was de expositie te bewonderen in Lisse en Geldrop. Naar aanleiding van de tentoonstelling worden twee lezingen gehouden en op de zondagen kunnen volwassenen en kinderen meedoen aan de workshop ‘Maak je eigen ideale buitenplaats’.

Op zondag 16 september houdt HKV-lid ien lokaal-historicus Jan Morren, kenner van de Kennemer buitenplaatsen, in het zuidelijke koetshuis van Beeckestijn een lezing over Huis te Spijk en Spaarnberg. Aanvang 14.30 uur. Kosten 5 euro, inclusief toegang tot de tentoonstelling. Zie www.buitenplaatsbeeckestijn.nl voor nadere informatie.

Terug naar de nieuwsindex


Groen van Toen: rondgang langs historisch groen in Velsen

IJmuiden, 31 augustus 2012 - Ter gelegenheid van Open Monumentendag op zondag 9 september 2012 heeft de gemeente Velsen de brochure Groen van Toen. Rondgang langs historisch groen uitgegeven.

'Groen van Toen' is het landelijke thema van de Open Monumentendag 2012. Stilgestaan wordt bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Aanleiding voor dit thema is het themajaar Historische Buitenplaatsen 2012. Toch omvat het thema 'Groen van Toen' meer dan alleen buitenplaatsen. Er wordt ook aandacht geschonken aan monumentaal groen in stadsparken, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, dijken en meer.

In de brochure staan objecten en locaties in de gemeente Velsen beschreven die binnen dit het thema vallen. Op diverse locaties worden op Open Monumentendag 2012 speciale activiteiten voor het publiek georganiseerd. Andere locaties zijn in het algemeen openbaar toegankelijk. De brochure geeft informatie over de voor het publiek toegankelijke buitenplaatsen, zoals Beeckestijn, Velserbeek, Duin en Kruidberg en kennemergaarde, en andere objecten zoals begraafplaatsen De Biezen, Westerveld en Duinhof, De Breesaap (!), de restanten van buitenplaatsen langs de Heerenduinweg, het vijvertje aan de Leeuweriklaan in IJmuiden, In de Venen in Santpoort-Noord, Burg. Rijkenspark in Santpoort-Noord, de Velserenderlaan in Santpoort-Zuid en de Velserdijk. De brochure beschrijft in totaal 21 buitenplaatsen en andere objecten in de gemeente Velsen die, op een enkele uitzondering na, op Open Monumentendagbezocht kunnen worden.

Terug naar de nieuwsindex


Beeldig Driehuis

Driehuis, 6 juni 2012 - Persbericht - Beeldig Driehuis. Een softe titel. Sprookjesachtig. Synoniem voor beeldschoon en allerliefst. Enigszins nichterig klinkend. Of iets voor een poesiealbum. Nou, dat is Driehuis ten top! Een dorp voor de ‘happy few’, zoals vorig jaar Driehuis ergens werd omschreven. Het boekje dat binnenkort wordt uitgegeven, is beeldig vanwege de beelden die u ziet. Niet alleen ansichtkaarten, maar ook een enkel schilderij en foto’s.

In 1968 publiceerde de toen bekende Velsenaar, G.J. Bremerkamp het boek Oude Foto’s en Prentbriefkaarten. IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort. Het werd een succes. Vanaf 1999 was bekend Santpoortenaar en amateurhistoricus Guus Hartendorf de samensteller van Gemeente Velsen in Ansichtkaarten, in maar liefst 5 delen. Ook een succes. Nu is het al weer 2012. Tijd voor iets nieuws. In 2006 verscheen van de werkgroep Historisch Driehuis i.o. het boek Driehuis, middenstand in beweging, gevolgd door een tweede, herziene en uitgebreide druk in 2009. Er bleek nog werk braak te liggen voor de groep.

Tijdens een vertoning van een aantal ansichtkaarten via een beamer in Oma’s Kamer van café Middeloo eind 2010 bleek dat er enthousiasme bestond voor dit soort beelden. Tijdens het Dorpsfeest Driehuis 2011 was er een interessante expositie in de Engelmunduskerk in dit dorp en de respons was groot. De bedoeling was dat aan de hand van een aangegeven route de geschiedenis van Driehuis zou kunnen worden nagelopen. Oude ansichtkaarten en foto’s van toen, opgefrist met foto’s van dezelfde plekken anno 2012. Vanaf de Camping Schoonenberg via het IJspaleis, Kriemhilda, café Middeloo, Westerveld, het spookhuis, het missiehuis, de ‘kapel’ van Beeckestijn, het Wijk aan Zeeërvoetpad, café Middeloo, het IJspaleis en terug naar de camping. Dat is nu gelukt.

Op zaterdag 30 juni wordt het boekje op het Dorpsfeest verkocht voor € 10.00 Het is ook verkrijgbaar bij het IJspaleis, café Middeloo, speciaalzaak Maaike Tromp en het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis, bij de Ballon in Santpoort-Noord en Boekhandel Gillissen & Co in Haarlem - Noord. Ook is het te bestellen via ra.huizinga@quicknet.nl.

Terug naar de nieuwsindex


Fototentoonstelling ‘Velsen in beeld 1930 en 2012’ in Bibliotheek Velsen

IJmuiden, 23 mei 2012 - De Historische Kring Velsen bestaat in 2012 twintig jaar. De HKV viert het jubileum met activiteiten voor leden van de vereniging en voor inwoners van de gemeente Velsen. Zo is op 19 mei jl. in de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid het jubileumnummer van ´Velisena, Velsen in beeld 1930 en 2012´ gepresenteerd.

Op vrijdag 1 juni 2012 om 16:00 u. opende wethouder Wim Westerman een fototentoonstelling van de Historische Kring Velsen in de Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden, getiteld: ‘Velsen in beeld 1930 en 2012. Hoe het stads- en havenbeeld in ruim 80 jaar veranderde’. Tijdens de opening nam wethouder Wim Westerman met de aanwezigen een duik in de historie van Velsen. De tentoonstelling loopt tot en met zaterdag 30 juni 2012. Van 2 tot en met 21 juli wordt dezelfde tentoonstelling gehouden in de Bibliotheek Velserbroek.

De combinatie van historische foto's uit de jaren dertig van de vorige eeuw en recente foto’s geeft een verrassend beeld van de veranderingen in het stads- en havenbeeld van Velsen. De oude en nieuwe foto´s zijn van uitmuntende kwaliteit en bijna alle beschikbaar gesteld door het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Op grote panelen en beeldschermen zijn de foto's tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bewonderen.

Velsen ligt strategisch tussen het zuiden en noorden van Holland op de smalle doorgang tussen Noordzee en de voormalige Zuiderzee: grote binnenwateren waren een barrière. Alleen via de duinzoom was het lang geleden mogelijk met droge voeten van zuid naar noord en andersom te komen. Zo was het meer ontwikkelde zuiden redelijk veilig voor overvallen van volkeren uit het noorden. Ver vóór onze jaartelling woonden er dan ook al mensen. De rijke historie die Velsen onder meer aan haar geografische ligging te danken heeft, wordt al twintig jaar onderzocht en succesvol in beeld gebracht door de Historische Kring Velsen.

Dit jubileum wordt grootschalig belicht met deze expositie en het bijbehorende jubileumboek ‘Velisena; Velsen in beeld 1930 en 2012’. Het fotoboek met daarin oude foto´s én nieuwe, gemaakt op dezelfde locaties, is verkrijgbaar in de bibliotheek voor € 9,95. Met ingang van zaterdag 2 juni zal het fotoboek ook te koop zijn in de boekhandels in Velsen en Beverwijk.

Fotoimpressie van de opening door Annemiek Keijzers


Wethouder Wim Westerman weet het publiek te boeien tijdens zijn openingspeech.


Het publiek luistert geïnteresseerd.


Jan Victor Suurmond bedankt via Maaike Cortlever de Bibliotheek Velsen voor de medewerking aan de tentoonstelling.


Na de opening worden de opgestelde panelen met de foto's bestudeerd.

Dringende oproep aan de leden: suppoosten gevraagd!

Terug naar de nieuwsindex


Feestelijke bijeenkomst van een 20-jarige

Velsen-Zuid, 19 mei 2012 - Met een feestelijk bijeenkomst voor leden en genodigden vierde op zaterdag 19 mei 2012 de Historische Kring Velsen (HKV) haar twintigjarig bestaan. De bijeenkomst vond plaats in de Engelmunduskerk in het dorp Velsen. De leden en genodigden werden ontvangen door bestuursleden en leden van de jubileumcommissie met een drankje. Tijdens zijn welkomstspeech stond de voorzitter van de HKV, John Buijsman, kort stil bij de historie van Velsen en de vereniging. Ter afsluiting van zijn betoog overhandigde hij het eerste exemplaar van de speciale jubileumuitgave van Velisena aan de burgemeester van Velsen, Frans Weerwind.

  

Na het dankwoord van de burgervader, waarin hij tevens aankondigde ook HKV-lid te worden, overhandigde John Buijsman het tweede exemplaar aan de directeur van het Noord-Hollands Archief, Lieuwe Zoodsma, en het derde exemplaar aan de directuer van de Bibliotheek Velsen, Martijn Mewe. Na de formaliteiten kregen de aanwezige HKV-leden hun exemplaar uitgereikt en werden de drankjes en hapjes geserveerd. Van en rond de feestelijke bijeenkomst zijn video-opnamen gemaakt en heeft Jac Zuurbier enkele interviews afgenomen. De beelden waren t/m zaterdag 26 mei 2012 op SeaportTV te bewonderen.

De foto's uit het jubileumboek zijn de komende maanden door iedereen te bewonderen in de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Op vrijdag 1 juni zal wethouder Wim Westerman in de Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden een fototentoonstelling openen, getiteld: Velsen in beeld 1930 en 2012. Hoe het stads- en havenbeeld in ruim 80 jaar veranderde openen. In de maand juli wordt dezelfde tentoonstelling gehouden in de Bibliotheek Velserbroek. Alle historische en recente foto’s zullen via een beamer in de bibliotheken worden geprojecteerd.

(Verslag: Erik Baalbergen; Foto's: Annemiek Keijzers)

Terug naar de nieuwsindex


Speciale jubileumuitgave van Velisena

Haarlem, 14 mei 2012 - Jaarlijks, meestal in het najaar, geeft de Historische Kring Velsen (HKV) haar jaarboek Velisena uit, vol met boeiende artikelen over Velsens verleden. Dat zal dit jaar niet anders zijn: in het najaar komt de editie 2012 uit. Wat wel anders is, is de uitgave van een extra, speciale jubileumeditie van Velisena in mei van dit jaar, het jaar waarin de HKV haar 20-jarig bestaan viert.

Deze speciale uitgave draagt niet zoals gewoonlijk de ondertitel Velsen in historische perspectief maar Velsen in beeld 1930 en 2012. Met deze ondertitel wordt verwezen naar de in deze uitgave opgenomen reeks foto's gemaakt rond 1930 in de gemeente Velsen door de fotografen Henk Valks 1887-1955) en Leonard Baruch (1905-1978). De historische foto's zijn van commentaar voorzien door gastredacteur en geschiedenis van Velsen-kenner Kor van der Duin. Van elke historische foto is tevens een recente foto van de huidige situatie opgenomen, zodat in de meeste gevallen de grote veranderingen van de afgelopen 80 jaar duidelijk in beeld is gebracht. De recente foto's zijn gemaakt door fotograaf Jos Fielmich van het Noord-Holland Archief; enkele recente foto's zijn gemaakt door redactielid Erik Baalbergen. Ter completering van het geheel zijn artikelen opgenomen met achtergrondinformatie over de Haarlemse fotograaf Henk Valks en over de fotocollecties Valks en Baruch in het Noord-Hollands Archief.

De jubileumuitgave is een lust voor het oog, een must voor elke Velsenaar met oog voor de geschiedenis, en een plaatjesboek voor degene die gewoon even 80 jaar terug in de tijd in Velsen wil rondlopen. Tevens een tip voor vaderdag!

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de (besloten) feestelijke bijeenkomst van de HKV op 19 mei a.s. Voor leden van de HKV is het boek gratis. Vanaf 1 juni is het boek te koop voor €9,95 bij de bibliotheek aan het Dudokplein en bij de boekhandels in Velsen en Beverwijk.

Terug naar de nieuwsindex


De Historische Kring Velsen bestaat 20 jaar

Velserbroek, maart 2012 - In 2012 is het twintig jaar geleden dat de Historische Kring Velsen (HKV) werd opgericht. Deze vereniging had en heeft nog steeds als doel het 'stimuleren, coördineren van onderzoek, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en van haar bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van historische objecten en waarden in Velsen'. In die 20 jaar is de HKV gegroeid tot een vereniging met 360 leden, met een eigen jaarboek Velisena, een nieuwsbrief voor de leden Velisena Loopmare, lezingen, excursies, actieve werkgroepen en een website.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan nodigt het bestuur de leden en relaties uit voor een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 19 mei 2012. Details omtrent de bijeenkomst en een overzicht van 20 jaar HKV vinden de leden in de nieuwsbrief Velisena Loopmare van maart 2012.

Als tastbare herinnering ontvangen de leden een jubileumnummer van Velisena, een fotoboek met daarin oude foto's van de gemeente, beschikbaar gesteld door het Noord-Hollands Archief, waar het voormalige Gemeentearchief Velsen is ondergebracht. Van dezelfde locaties die op de oude foto's staan, zijn in de afgelopen tijd foto's gemaakt die de huidige situatie weergeven en die bij de overeenkomstige oude foto's in het boek worden geplaatst. Begeleidende artikelen van Erik Baalbergen en Jan Victor Suurmond belichten de herkomst van de oude foto's en de makers ervan. Het boek wordt zo een waardevol historisch document: een beeldopname van Velsen rond 1930 en Velsen anno 2012. Het jubileumboek zal tijdens de bijeenkomst op 19 mei worden gepresenteerd.

Ook wordt op vrijdag 1 juni 2012 in de Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden een tentoonstelling geopend van foto´s uit het jubileumboek, op panelen en geprojecteerd met een beamer. Daar zal het boek ook te koop zijn voor € 9,95. Wie dan € 2,50 extra betaalt, wordt automatisch lid van de HKV gedurende het lopende jaar 2012. Het boek is na 19 mei a.s. ook te koop bij Boekhandel Bredero, Santpoort-Noord, Boekhandel Erasmus, IJmuiden, de Beverwijkse Boekhandel, Boekhandel Bruna, Velserbroek. De tentoonstelling zal in juli herhaald worden in de Bibliotheek Velserbroek.

(Bron: Velisena Loopmare, jaargang 21, nr. 1, maart 2012)

Terug naar de nieuwsindex


Voorjaarsledenvergadering met lezing over de Arosa Sun

Velserbroek, 7 februari 2011 - Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de voorjaarsleden-vergadering, te houden op maandag 2 april 2012 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobs-straat te Velserbroek. De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur. De zaal is open om 19:30 uur.

De gastspreker van deze avond is de heer W. de Wit die een lezing zal geven over de Arosa Sun.
Het is vanaf 2010, 50 jaar geleden dat Nederland met de Italiaanse regering een wervingsakkoord sloot. Hierdoor konden Italianen in verschillende bedrijfstakken in Nederland, zoals de scheepsbouw en woningbouw aan de slag gaan. Door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers bij Hoogovens opende men in 1965 nieuwe plekken waar tijdelijke arbeidskrachten konden verblijven. Naast de woonoorden; Euro Casa en botel Casa Marina was er de Arosa Sun. De Arosa Sun lag aan het Binnenspuikanaal in Beverwijk en was door de Hoogovens IJmuiden in 1961 in gebruik genomen als pensionschip voor haar Spaanse en Italiaanse werknemers. Deze lezing zal dan ook vooral gaan over de geschiedenis van de Arosa Sun en wordt gegeven door Wim de Wit. [Bron tekst: www.velsen.vandaag.nl]
(Alex Spekking, secreatris)

Terug naar de nieuwsindex


Velisena 2011 verschenen

Velserbroek, 14 november 2011 - Tijdens de najaarsledenvergadering van de Historische Kring Velsen op 14 november 2011 in De Hofstede te Velserbroek is de 20ste aflevering van het jaarboek van de HKV, Velisena editie 2011, gepresenteerd. Het eerste exemplaar is door de redactiesecretaris Jan Victor Suurmond ovehandigd aan de voorzitter van de HKV, John Buijsman, dit ter gelegenheid van het komende jubileumjaar 2012 van de HKV.


Overhandiging van het eerste exemplaar van Velisena 2011 (Foto Erik Baalbergen)

Hoe kan de 20ste afevering van het jaarboek verschijnen in het 19de jaar van de HKV? Wel, al in 1992, het jaar waarin de HKV opgericht werd, bracht de redactie de eerste jaargang uit, toen nog het 0-nummer genoemd. Daarin werd ook een wedstrijd uitgeschreven om een passende naam voor het jaarboek te bedenken. Gekozen werd voor Velisena, een zeer oude naam voor een riviertje dat in de Vroege Middeleeuwen door het gebied van het huidige dorp Velsen stroomde. Omdat Velsen zo lang en zo zeer verbonden is met water - zeker ook na de opening van het Noordzeekanaal, vond de redactie een historische riviernaam passend. Voorts verschenen rond enkele Bevrijdingsdagen enkele special editions met engelstalige artikelen voor Canadese veteranen op bezoek in Velsen en Nederland.

De nieuwste jaargang bevat vier artikelen van de hand van leden van de HKV:

Zoals gebruikelijk hebben de auteurs en de redactie de artikelen weer rijkelijk geïllustreerd met veelal onbekende afbeeldingen .

Het nieuwe jaarboek is met ingang van dinsdag 15 november 2011 voor €9,95 te koop bij Boekhandel Erasmus in IJmuiden, de centrale Bibliotheek te IJmuiden, Boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, Bruna in Velserbroek en de Beverwijkse Boekhandel in Beverwijk.

Terug naar de nieuwsindex


Historische Kring Velsen op historische Haven- en Visserijmarkt

IJmuiden, 29 oktober 2011 - Bij de Bibliotheek Velsen staat de maand oktober in het teken van Toen. In dit kader organiseerde de bieb op zaterdag 29 oktober 2011 een historische haven- en visserijmarkt, met stands, workshops en lezingen. De Historische Kring Velsen was aanwezig met twee stands, waarop de HKV en de werkgroepen Genealogie en Straatnamen zich presenteerden. (Wim Sellen)


Historische informatie over de havens en visserij op de kraam van de Historische Kring Velsen (Foto Erik Baalbergen)


Belangstelling voor de onderwerpen genealogie en straatnamen (Foto Wim Sellen)

Terug naar de nieuwsindex


Velisena, 1 May 2000, special edition in herprint verschenen

Velserbroek, 3 september 2011 - In mei 2000 gaf de Historische Kring Velsen (HKV) een speciale Engelstalige editie van Velisena uit, ten behoeve van Canadese en Engelse gasten, die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland, en in veel gevallen bij de bevrijding van Velsen in 1945. In deze speciale uitgave werd de Engelse vertaling van twee hoofdstukken uit de HKV uitgave "Een gemeente in oorlogstijd" (ISBN 90-801941-63-5) opgenomen, te weten:

en uit het boek "Velsen bezet en bevrijd" (ISBN 90-804894-3-3) de hoofdstukken: Naast de vele foto’s die bij de tekst zijn afgedrukt, is er een aanvulling van acht foto’s van het bezoek van Canadese veteranen aan Nederland in 2000 en 2005. Alle oorspronkelijke teksten zijn van de hand van Guus Hartendorf.

Op 15 september 2011 bezocht een aantal Canadese veteranen o.a. Velsen. Het ging om een bliksembezoek van leden van het Hastings and Prince Edward Regiment (HPER) uit Ontario. De groep van in totaal 40 personen bestond uit twee veteranen van WOII, veteranen van latere oorlogen en militairen die nu nog in actieve dienst zijn. Met deze groep reisde een tweekoppig camerateam van de TV uit Ontario mee. Over het bezoek was veel in de plaatselijke pers lezen.

Op verzoek van Guus Hartendorf heeft het bestuur van HKV besloten een herprint van de special edition te laten maken, en een exemplaar beschikbaar te stellen voor de Canadese bezoekers. Er is een beperkt aantal extra herprints gemaakt, speciaal voor liefhebbers en verzamelaars van boeken, etc. over Velsen. Deze zullen te koop worden aangeboden voor €5,00 per exemplaar. Woont u buiten Velsen, dan komt daar €2,00 bij voor verpakking- en verzendkosten. Indien u geïnteresseerd bent deze herprint in uw bezit te verkrijgen, neem dan contact op met Eelco Graafsma, e-mail graafsma@quicknet.nl of telefoon 0255-511709. Met hem spreekt u de betaalwijze af, en na ontvangst van uw betaling wordt het boekwerkje bij u bezorgd.

Terug naar de nieuwsindex


Najaarsvergadering Historische Kring Velsen op 14 november 2011

Velserbroek, 19 september 2011 - Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden en niet-leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering, te houden op maandag 14 november 2011 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur. De zaal gaat open om 19:30 uur.

Gastspreker - De gastspreker op deze avond is de heer H. Korting. Het thema van deze lezing zal zijn ’Verraders, waarvoor in een bevrijd Nederland geen plaats zal zijn’ (een uitspraak van koningin Wilhelmina). De bestraffing van de tienduizenden foute Nederlanders.

Bestuursuitbreiding - Zoals bekend heeft het bestuur thans nog 1 vacature die wij graag willen vervullen, maar waarvoor wijzelf op dit moment nog geen concrete kandidaten hebben. Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden om alles draaiende te houden. Dat zijn te weinig bestuursleden voor het vele werk dat er verricht moet worden. Het is daarom dringend gewenst deze vacatures in te vullen. Vele handen maken immers licht werk. Wij blijven zoeken, maar zouden het ook helemaal niet erg vinden, wanneer zich iemand spontaan zou melden! U heeft daarvoor nog tot de najaarsledenvergadering gelegenheid. Bindende voordrachten voor eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor de vergadering, mits schriftelijk door tenminste tien leden en vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat (artikel 11 van de statuten).

Terug naar de nieuwsindex


Geslaagde HKV vrijwilligersavond 11 mei 2011

Haarlem, 11 mei 2011 - Als dank voor hun inzet voor de Historische Kring Velsen heeft het bestuur de vrijwilligers en hun partners uitgenodigd voor een ontvangst en rondleiding op 11 mei 2011 in Paviljoen Welgelegen te Haarlem, ook wel bekend als het provinciehuis van Noord-Holland. Na ontvangst met koffie, thee en koek, werden de genodigden in de vergaderzaal van de Gedeputeerde Staten toegesproken door de voorzitter van de HKV John Buisman en de conservator van het monumentale pand, de heer Gerrit Bosch, waarna de groep in tweeën gesplitst werd rondgeleid door de heer Bosch en zijn echtgenoot. Tijdens de rondleiding werd in de diverse vertrekken uitgebreid stilgestaan bij de inventaris en de personen die het pand bewoond en bezocht hebben. Na de interessante rondleiding en de dankwoorden van de HKV voorzitter gingen de genodigden zijns en haars weegs.

Klik hier voor een fotoverslag.

Terug naar de nieuwsindex


Lezing over Velserend tijdens ledenvergadering HKV

Driehuis, 22 maart 2011 - De Historische Kring Velsen (HKV) houdt op maandag 11 april 2011 haar halfjaarlijkse openbare ledenvergadering in Woonzorgcomplex De Hofstede in Velserbroek. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en is tevens toegankelijk voor niet-leden. De zaal is open om 19.30 uur. Koffie of thee voor aanvang is gratis.

De vergadering begint met een lezing door de heer Jos Diekstra, met als onderwerp "Velserend, van Natuurbad tot bouwval". Op de plaats waar nu de restanten van hotel en natuurbad Velserend het landschap ontsieren, werd reeds in 1617 een hofstede gesticht. In 1729 duikt voor het eerst de naam Velserend op, als tegenhanger van Bloemendaals begin. De laan naar de hofstede krijgt de naam Velserenderlaan. In 1818 wordt van het huis een logement gemaakt. In 1935 wordt het natuurbad gerealiseerd en feestelijk geopend. Vele inwoners van Santpoort en omstreken hebben prachtige herinneringen aan dit mooie zwembad, maar nu, anno 2011, resteert slechts een bouwval met een schier ongewisse toekomst.

In de pauze is er gelegenheid om diverse 'oude’ nummers van het jaarboek VELISENA, de Historische Canon van Velsen, en diverse andere boekwerken te kopen.

Na de pauze volgt een kort huishoudelijk deel, met o.a. jaarverslagen 2010 van het bestuur en van de verschillende HKV werkgroepen. Voor nadere informatie: www.historischekringvelsen.nl of men kan bellen of mailen: 023-5376302 / 06-14831644 of secretariaat@historischekringvelsen.nl

Terug naar de nieuwsindex


Pieter Vermeulen Museum presenteert twee leskisten Velserbroek

Driehuis, 25 november 2010 - Op donderdag 25 november 2010 vond voor medewerkers, vertegenwoordigers uit het basisonderwijs in Velserbroek en andere betrokkenen in het Pieter Vermeulen Museum te Driehuis de eindpresentatie plaats van het project Erfgoededucatie. Dit cultuureducatief project is gericht op de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen van Velserbroek. Het project is een initiatief van het Pieter Vermeulen Museum en kon worden gerealiseerd dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de J.C. Ruigrokstichting, het VSB-fonds, het Rabo-Coöperatiefonds en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de kennis over de lokale geschiedenis werd het museum geassisteerd door onder andere de lokaal-historicus Jan Morren, de gemeentearcheoloog Wim Bosman en Gerard van Broekhuijsen.

In het kader van het project is begin 2009 de leskist Malorix over de Romeinen in Velsen verschenen. Deze eerste leskist wordt inmiddels met succes gebruikt. Tijdens de eindpresentatie op 25 november 2010 presenteerde het Pieter Vermeulen Museum twee nieuwe leskisten: Het Poldermysterie, over de polder de Velserbroek, en Trendy Velserbroek, over de buitenplaatsen in de Hofgeest en de jongste geschiedenis '25 jaar Velserbroek'. Cultuurwethouder Wim Westerman overhandigde op symbolische wijze de kisten aan vertegenwoordigers van de Velserbroekse basisscholen. Hij werd hierbij terzijde gestaan door een Romeinse soldaat, dijkgraaf Willem Utenhage en landmeter en kaartenmaker Ferdinand J. Nautz. Geheel in stijl plaatste Westerman met ganzenveer en inkt zijn handtekening onder de begeleidende brieven bij de drie leskisten, waarmee de overdracht een feit werd. Na de overdracht werden de medewerkers aan het project in het zonnetje gezet en met bloemen bedankt voor hun inzet en bijdragen.


Velsens cultuurwethouder Westerman plaatst onder toeziende ogen van de Romeinse soldaat, de dijkgraaf en de landmeter/kaartenmaker zijn handtekening. (Foto Erik Baalbergen)


De projectmedewerkers van het Pieter Vermeulenmuseum worden in het zonnetje gezet. (Foto Erik Baalbergen)

Terug naar de nieuwsindex


Expositie De Tijdcapsule bij 100-jarige Bibliotheek Velsen

IJmuiden, 29 oktober 2010 - In 2010 viert de Bibliotheek Velsen haar 100-jarig bestaan. Gedurende het jubileumjaar organiseerde de bibliotheek elke maand een bijzondere actie of activiteit. Eén van de activiteiten is het project "De Tijdcapsule", met als doel om ook over 100 jaar, in 2110, als bibliotheek weer in de belangstelling te staan. In dit project zijn 100 Velsenaren door de bibliotheek uitgenodigd om hun verhaal op te schrijven over hun beleving van de bibliotheek van nu en ideeën over de bibliotheek van 2110. In april werden twee schrijfworkshops georganiseerd voor de deelnemers. Vervolgens hebben de deelnemers, onder wie ook veel basisscholieren hun bijdragen aangeleverd.


Projecttrekkers Maaike Cortlever en Larissa Streppel en bibliotheekdirecteur Annemieke Schoen poseren tijdens de opening van de expositie De Tijdcapsule op 27 oktober trots bij de gebundelde tijdcasuleverhalen en de tijdcapsule waarin de verhalen 100 jaar bewaard gaan worden. (Foto Erik Baalbergen)

Op 27 oktober 2010 vond de opening plaats van de expositie De Tijdcapsule. De deelnemers aan het project waren genodigd om de opening van de expositie en de presentatie van de gebundelde verhalen en de tijdcapsule bij te wonen. Tot 11 december worden de tijdcapsuleverhalen tentoongesteld op de benedenverdieping van de bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden.


Deksel van de tijdcapsule. (Foto Erik Baalbergen)

Op 11 december 2010 zal tijdens het Groot lezersfeest ter afsluiting van het jubileumjaar de tijdcapsule worden gesloten en geplaatst, om over 100 jaar geopend te worden, wellicht als onderdeel van de viering van 200 jaar bibliotheek Velsen.
(Erik Baalbergen)

Terug naar de nieuwsindex


Jaarboek Velisena 2010 verschenen

Velserbroek, 8 november 2010 - Op maandag 8 november 2010 is tijdens de najaarsledenvergadering van de Historische Kring Velsen de negentiende jaargang van het jaarboek Velisena. Velsen in historisch perspectief gepresenteerd. Deze wederom rijkelijk geïllustreerde aflevering telt ruim 60 pagina's met 6 artikelen van de hand van leden van de Kring en twee extraatjes.


Redactielid Jan Victor Suurmond overhandigt het eerste exemplaar van Velisena 2010 aan mederedactielid Lucas van Grinsven. (Foto: Erik Baalbergen)

De artikelen zijn:

De extraatjes zijn:

Het jaarboek is voor niet-leden te koop bij de boekhandels Erasmus in IJmuiden en Bredero in Santpoort-Noord, en de Bruna boekhandel in Velserbroek. Een aanrader voor de komende feestdagen!

Terug naar de nieuwsindex


Lezing over Schoten tijdens ledenvergadering HKV

IJmuiden, 5 oktober 2010 - Tijdens de najaarsledenvergadering van de HKV op 8 november 2010 zal de heer Wieringa een lezing verzorgen over Schoten, de voormalige buurgemeente van Velsen. Ook niet-leden zijn welkom! De vergadering wordt gehouden in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. De aanvang is 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

De gemeente Schoten is in 1798 ontstaan door het samengaan van zeven aan elkaar grenzende rechtsgebieden, heerlijkheden genoemd vanuit Haarlem gezien Zuid-Akendam, Hoogerwoerd, Schoterbos, Zaanen, Schoten, Schotervlieland en Noord-Akendam. Naamgever van de gemeente, het dorp Schoten, lag ten noorden van de Jan Gijzenkade rond de huidige Rijksstraatweg. De toenmalige inwoners gebruikten de naam Oud Schoten als ze het oorspronkelijke dorp bedoelden.

Eind 19e eeuw was de gemeente Schoten een agrarisch gebied van ruim 600 hectare met een inwoneraantal van slechts 650 mensen. Weilanden met vee en boerderijen bepaalden het gezicht, de grondsamenstelling maakte het niet geschikt voor akkerbouw.

Buurgemeente Haarlem was in dezelfde periode een handelsstad aan de rivier het Spaarne, met volop bedrijvigheid in vele fabriekjes en ondernemingen. Met de toenemende industrialisatie eind 19e eeuw kwamen er vele fabrieken in de stad bij die al snel veel hinder en stankoverlast veroorzaakten bij de inwoners. Ook kwamen er steeds meer woningen door de grote vraag naar arbeiders. Na de bouw van arbeiderswoningen in de Leidsebuurt, de Amsterdamse buurt en het Rozenprieel was de stad letterlijk uitgegroeid binnen haar grenzen en werd er over de grenzen naar uitbreiding gezocht. Met goede bouwgrond in overvloed werd de gemeente Schoten spoedig de plaats waar de groei van Haarlem kon voortgaan.

Uiteindelijk leidde dit in 1927 tot annexatie van Schoten door de gemeente Haarlem en kwam er na 129 jaar een eind aan de zelfstandigheid van de gemeente Schoten.

Terug naar de nieuwsindex


Volksuniversiteit Velsen duikt in lokale geschiedenis

Santpoort, 21 september 2010 - De Volksuniversiteit Velsen organiseert in het seizoen 2010-2011 voor lokaal-historisch geïnteresseerden de volgende excursies en lezingen:

Voor nadere informatie: www.volksuniversiteit.nl/velsen.

Terug naar de nieuwsindex


Nieuw cursusprogramma Noord-Hollands Archief voor 2010-2011 verschenen

Haarlem, 14 september 2010 - Het Noord-Hollands Archief heeft weer een nieuw cursusprogramma samengesteld. De cursussen en workshops zijn bestemd voor iedereen die historisch onderzoek wil verrichten, zonder dat er eisen worden gesteld aan de vooropleiding. Ze helpen u bij uw onderzoek naar het verleden van een familie, een huis, een woonbuurt of een vereniging. De cursussen bestaan uit een of meerdere dagdelen. Sommige cursussen zijn ’s avonds, andere overdag. De cursussen worden gegeven door deskundige docenten en medewerkers van het Noord-Hollands Archief. Waar nodig krijgt u tijdens de cursus een met zorg samengestelde syllabus of onderzoeksgids, zodat u zich vooraf kunt voorbereiden en ook naderhand profijt heeft van uw verworven kennis. Een cursus volgen bij het Noord-Hollands Archief betekent in veel gevallen dat er flink geoefend wordt, bijvoorbeeld in het opzoeken van gegevens in archievenoverzichten, inventarissen, de bibliotheek en natuurlijk de archieven zelf. De cursussen zijn vooral op de praktijk gericht en bedoeld als hulpmiddel om uw historisch of genealogisch onderzoek te vergemakkelijken of om de eerste stap voor u te vereenvoudigen.

In het cursusprogramma is een aantal cursussen opgenomen, die speciaal voor historische verenigingen interessant zijn. De cursus Schrijven van een historisch artikel kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld de redactieleden van historische tijdschriften. Daarnaast richt de cursus Dorps- en streekgeschiedenis zich op de historische verenigingen uit Kennemerland, maar ook uit de rest van Noord-Holland. Individuele cursisten zijn bij deze cursussen uiteraard ook van harte welkom. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website van het Noord-Hollands Archief (www.noord-hollandsarchief.nl) en in de cursusfolder, die verkrijgbaar is bij het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem, 023 5172700, info@noord-hollandsarchief.nl.

Terug naar de nieuwsindex


Openbare ledenvergadering HKV op 12 april 2010

Velserbroek, 12 april 2010 - De Historische Kring Velsen (HKV) houdt op maandag 12 april haar halfjaarlijkse ledenvergadering in Woonzorgcomplex De Hofstede in Velserbroek. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en is tevens toegankelijk voor niet-leden.

De vergadering begint met een lezing door de heer Leo de Vries, met als onderwerp “Bunker Museum IJmuiden”. Leo de Vries is coördinator rondleidingen van het Bunkermuseum, en hij zal een presentatie geven over het reilen en zeilen van de Stichting WN 2000, en het door haar in 2004 geopende Bunker Museum IJmuiden aan de Badweg. Dit museum groeit geleidelijk van een lokaal museum, naar een museum dat tot buiten onze landsgrenzen bekendheid krijgt. Dat blijkt o.a. uit het feit, dat het Bunker Museum IJmuiden winnaar is geworden van de “Nationale Gouden Betonmolen 2010. Dat is een wisseltrofee voor de origineelste, opvallendste, leukste, meest innoverende of vooruitstrevende organisatie op het gebied van verdedigingswerken. De organisaties moeten zich inzetten voor het behoud van militair erfgoed.

In de pauze van de vergadering zal de 75 jarige Postzegelvereniging “IJmuiden” een aantal tableaus tonen die afgelopen maand op de jubileum tentoonstelling aanwezig waren. Tevens worden voorgaande jaargangen VELISENA en de Historische Canon van Velsen te koop aangeboden.

Na de pauze volgt een kort huishoudelijk deel, met o.a. verslagen van diverse HKV werkgroepen. Voor nadere informatie kunt u bellen met 023-5376302 / 06-14831644 of mailen naar secretariaat@historischekringvelsen.nl.

Klik hier voor een verslag van de lezing.

Terug naar de nieuwsindex


Levendige beschrijving van IJmuiden in de vijftiger jaren

Nieuw Amsterdam, 25 februari 2010 - Geboren en getogen in IJmuiden. Een hoofd vol jeugdherinneringen en een ijzerstrek geheugen. Het willen en kunnen opschrijven van deze herinnerineruingen om ze te delen met anderen. Deze ingrediënten komen samen in ex-IJmuidenaar Aad Vrijhof. In zijn boekje Weckpot en eierkolen. IJmuiden tijdens de vijftiger jaren geeft Vrijhof een bloemlezing van de eerste tien jaren van zijn bestaan. Hij schetst niet alleen een overzicht van zijn jonge jaren, maar geeft vooral een sfeerbeeld van het IJmuiden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw gezien door de ogen van een opgroeiend jongetje.

Aad Vrijhof woonde van 1949 tot 1983 en van 2000 tot 2007 in IJmuiden. In de laatste periode was Vrijhof actief voor o.a. de afdeling Velsen van het CDA en het Wijkplatform IJmuiden-Noord. Het boekje beschrijft de periode van 1949 tot ca. 1960. In die periode woonde het gezin Vrijhof in achtereenvolgens de Eikenstraat, de Van Galenstraat en de Spilbergenstraat. Naast de eigen familie en de buurt kijkt Vrijhof in het boekje ook naar andere delen van IJmuiden. Bij het lezen proef je de sfeer en cultuur van het IJmuiden "van toen".

Sinds 2007 woont hij in Nieuw-Amsterdam in Drenthe, maar bezoekt nog regelmatig zijn geboorte- en voormalige woonplaats. Het boekje Weckpot en eierkolen verscheen aanvankelijk al in 2008. Via Vrijhof's website kwam Bart Boele van de IJmuider Courant op het spoor van het boekje. Een artikel in de IJmuider Courant van woensdag 10 februari 2010 wekte de belangstelling van menig IJmuidenaar en inmiddels heeft Vrijhof al vele bestellingen van het boek binnen. Uitgeschreven is Vrijhof voorlopig nog niet; hij heeft al concrete plannen voor een beschrijving van het IJmuiden van na 1960, waar hij zijn jeugd doorbracht in het pas aangelegde Duinwijk, toen nog een wijk van helmgras en stuifduin...

Uit de reacties die Vrijhof heeft ontvangen blijkt dat velen zich goed herkennen in het verhaal. Sommigen letterlijk als tijd- en buurtgenoten, anderen als plaatsgenoten. Maar ook geïnteresseerden in het IJmuiden van ruim een halve eeuw geleden vinden hun weg in dit prettig lezende en geïllustreerde boek. Het boekje is een particuliere uitgave van Aad Vrijhof en is te bestellen bij boekhandel Erasmus aan het Marktplein te IJmuiden en bij de auteur (zie www.aadvrijhof.nl).

(Erik Baalbergen)

Terug naar de nieuwsindex


Veel reacties op oproep evacuaties Tweede Wereldoorlog

IJmuiden, 25 januari 2010 - Naar aanleiding van de oproep op deze website (hier en hier), alsmede door wervende artikelen in de IJmuider Courant en in het Dagblad Kennemerland, hebben velen die de gedwongen evacuatie uit de gemeente Velsen in de Tweede Wereldoorlog aan den lijve moesten ondervinden gereageerd. In totaal hebben 65 personen gereageerd op de oproep en aangegeven mee te willen werken aan het project Erfgoed van de oorlog. De gegevens zijn doorgespeeld aan de heer Peter Saal van de organisatie Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH) die op korte termijn met alle personen die gereageerd hebben contact zal opnemen. Allereerst telefonisch, en in het vervolgstadium (waarschijnlijk) bij de mensen thuis via een interview waarvan de beelden worden opgenomen. Van deze interviews wordt een DVD gemaakt, die o.a. gebruikt gaat worden op de te realiseren website atlantikwallplatform.eu. Ook de IJmuider Courant zal met de reflectanten contact opnemen, met als doel, het maken van een pagina groot artikel met als onderwerp: persoonlijke verhalen over de gedwongen evacuatie uit Velsen in de Tweede Wereldoorlog. De Historische Kring Velsen dankt alle reflectanten voor de spontane en onverwacht ruimhartige medewerking.

Terug naar de nieuwsindex


HKV zoekt personen die in de Tweede Wereldoorlog uit Velsen moesten evacueren

IJmuiden, januari 2010 - Op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat in het kader van het project Erfgoed van de Oorlog een website gelanceerd worden: atlantikwallplatform.eu. De "Festung IJmuiden" krijgt binnen dit platform speciale aandacht voor wat betreft de onderwerpen Bunkerbouw, Evacuatie en Wederopbouw.

Voor het onderwerp Evacuatie is de hulp ingeroepen van de Historische Kring Velsen, met het verzoek om adresgegevens te verzamelen van mensen die de evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf nog hebben meegemaakt, ooggetuigen dus. Deze ooggetuigen zullen benaderd worden door een medewerker van Cultureel Erfgoed NoordHolland (CENH), met het verzoek een interview af te mogen nemen, dat mogelijk op beeld wordt vastgelegd. Deze beelden gaan wellicht onderdeel uitmaken van de beoogde website, en men moet er dus rekening mee houden dat deze beelden wereldwijd te raadplegen zijn.

De HKV treedt hier dus slechts op als intermediair.

Men zoekt getuigen die o.a. kunnen vertellen over:

Kortom, alle sociale facetten van evacuatie, terugkeer en wederopbouw zijn belangrijk om tot een compleet verhaal te komen.

De adresgegevens van deze personen worden doorgegeven aan Peter Saal van CENH, die medio januari 2010 een start maakt met zijn werkzaamheden in deze, en die ze ruim vóór de zomer denkt af te ronden. Enige haast is geboden.

Inmiddels is de termijn voor aanmelden verstreken.

Terug naar de nieuwsindex

©2013 Historische Kring Velsen