Velisena


Velisena. Velsen in historisch perspectief is de titel van het jaarboek van de Historische Kring Velsen (HKV). In 1992, het oprichtingsjaar van de vereniging, verscheen het '0 nummer'. In september 2000 verscheen een dubbelnummer als de jaargangen 8 en 9 met als ondertitel Velsen rond 1900 ter gelegenheid van het nieuwe millennium. In 2012 verscheen al weer jaargang 21. Het jaarboek wordt geredigeerd door een redactie bestaande uit leden van de Kring.

De naam van het jaarboek, Velisena, komt voor het eerst voor in een schenkingsakte van omstreeks 722 van Karel Martel (689-741). Met die niet bewaard gebleven akte bevestigt Karel Martel de schenking van Adrichem in Kennemerland aan Willibrord. In de akte wordt de fluvius (rivier) Velisena genoemd. De plaats Velsen wordt daarin Felison genoemd. Latere benamingen voor het gebied van de huidige gemeente Velsen zijn: Vellesan (voor 989), Vellesen (voor 993), Velsereburg (1063), Velesan (1065), Velson (1083), Velsen (112), Velsereburch (1148), Velserburg (1156) en Felsen (1329).

De redactie van Velisena stelt zich ten doel om leden van de vereniging en derden te bewegen tot het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Velsen of naar aanverwante onderwerpen en de resultaten van dat onderzoek te publiceren.

Het jaarboek staat open voor publicatie van artikelen betreffende archeologie, lokale geschiedenis, genealogie en monumentenzorg. De artikelen worden bij voorkeur geïllustreerd met foto's, prenten, kaarten en tekeningen. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van de topografisch-historische atlas van de Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem en van beeldcollecties van andere archieven.

Artikelen uit Velisena mogen uitsluitend worden overgenomen met schriftelijke toestemming van de redactie.

In het titelregister vindt u een overzicht van de artikelen verschenen in Velisena.

De redactie van Velisena wordt momenteel gevormd door J.V. Suurmond, L. van Grinsven, J.H. Beelen, E.H. Baalbergen. De redactiesecretaris is: Jan Victor Suurmond, Ampzingstraat 3 zw, 2014 XT Haarlem, tel. 023-8448479, e-mail: j.suurmond3@upcmail.nl

Inhoudsopgave Velisena

Presentatie Velisena 1999-2000

 

Verkoop oude nummers: Voor de geïnteresseerde lezer heeft de HKV de hieronder vermelde oude nummers van Velisena in voorraad die misschien niet allemaal in uw boekenkast staan. Dit kan een welkome aanvulling zijn van hetgeen u al heeft. Uw kunt uw wens tot aankoop kenbaar maken bij ons bestuurslid, Eelco F. Graafsma, tel. 0255-511709, E-mail: graafsma@quicknet.nl Bij aankoop van 3 Velisena's krijgt u € 3,00 korting.

Velisena 6/1997 € 3,00
Velisena 10/2001 € 5,00
Velisena 11/2002 € 5,00
Velisena 12/2003 € 5,00
Velisena 13/2004 € 5,00
Velisena 14/2005 € 5,00
Velisena 15/2006 € 5,00
Velisena 16/2007 € 5,00
Velisena 17/2008 € 5,00
Velisena 18/2009 € 5,00
Velisena 20/2011 € 5,00
Velisena 21/2012 € 5,00
Velisena 22/2013 € 9,95


Home

©2000-2012 Historische Kring Velsen