Websiteredactie


Op 15 mei 2000 is tijdens de ledenvergadering van de Historische Kring Velsen de websiteredactie ("internetredactie") geformeerd. Het doel van deze redactie is het opzetten en daarna actueel houden van een website voor de Historische Kring. De vier redactieleden zijn aan het werk gegaan en op 23 november 2000 vond de lancering van de website plaats. Vanaf dat moment houdt de websiteredactie zich bezig met het actueel en interessant houden van de site.

De websiteredactie bestaat uit Leo van Leeuwen en Erik Baalbergen.

Voorwaarden en regels met betrekking tot kopij op de website van de Historische Kring Velsen:

Voor vragen over kopij kunt u altijd terecht bij de webmaster.


Home

©2001-2011 Historische Kring Velsen